Black Stars live at Arxitektoniki Gazi 04/09/2015 - Themis Giannopoulos