Parthian Shot live at Alsos Veikou 20/08/2016 - Themis Giannopoulos